معنی کلمه دوست آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دوست آباد. (اِخ ) دهی است از دهستان میان ولایت بخش حومه ٔ شهرستان مشهد. واقع در 6 هزارگزی شمال باختری مشهد کنار راه شوسه ٔ مشهد به قوچان . دارای 112 تن سکنه . آب آن از قنات تأمین می شود. راه آن اتومبیل رو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).