معنی کلمه ثوامین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثوامین . [ ث َ ] (ع ص ، اِ) ج ِ ثامِنه .