معنی کلمه ابوشیبان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوشیبان . [ اَ ش َ ] (اِخ ) الهذلی ، اشرس . محدّث است .