معنی کلمه ابوشعیب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوشعیب . [ اَ ش ُ ع َ ] (اِخ ) یوسف بن شعیب الخولانی . محدّث است و بلاذقیه میزیست . اوزاعی از او روایت کند.