معنی کلمه یرع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یرع . [ ی َ ] (ع اِ) بچه ٔ گاو. (آنندراج )(ناظم الاطباء). گوساله . گاو بچه . (یادداشت مؤلف ).