معنی کلمه دوزخ دره در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دوزخ دره . [ زَ دَ رَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان گل تپه فیض اﷲ بیگی بخش مرکزی شهرستان سقز. دارای 180 تن سکنه . آب آن از قنات و چشمه تأمین می شود. راه آن اتومبیل روست . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).