معنی کلمه کوزن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کوزن . [ زَ ](اِ) میخکوب چوبین . (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس ).