معنی کلمه ثواج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثواج .[ ث ُ ] (ع اِ) بانگ گوسفند و گاو.

(مص ) بانگ کردن گوسفند. (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ).