معنی کلمه خوسف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خوسف . [ ] (اِخ ) قصبه ٔ مرکزی بخش خوسف شهرستان بیرجند که در جنوب باختری بیرجند بر سر راه اتومبیل رو بیرجند به خوسف واقع است با مختصات جغرافیایی زیر: طول 58 درجه و 50 دقیقه و عرض 32 درجه و 45 دقیقه . موقعیت طبیعی آن جلگه وگرمسیری و با 22080 تن سکنه است . از ادارات دولتی بخشداری ، دفتر ازدواج و طلاق و نماینده ٔ آمار، پاسگاه ژاندارمری . یک باب دکان بدانجاست . در این دهکده سنگ عقیق یافت میشود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).