معنی کلمه غر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غر. [ غ َ رِن ْ ] (ع ص ) رجل غَر؛ مرد نیکومنظر. اصله غرو، ککتف . (منتهی الارب ).