معنی کلمه لامل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لامل . [ م ِ ] (فرانسوی ، اِ) صفحه ٔ شیشه ای بسیار نازک مربع یا مستطیلی شکل و یا گردی است که برای پوشانیدن شی ٔ مورد آزمایش در عملیات میکرسکپی به کارمیرود. طول و عرض آن برخلاف لام متفاوت و به ابعاد 15*15 و 20*20 میلیمتر دیده میشود لامل عموماً بیرنگ و عاری از حباب هوا میباشد. (گیاه شناسی ثابتی ص 12).