معنی کلمه حمیدیه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حمیدیه . [ ح َ دی ی َ ] (اِخ ) دهی از دهستان نهرهاشم بخش مرکزی شهرستان اهواز. این ده در دشت واقع و سکنه ٔ آن 600 تن میباشد. آب آن از رودخانه ٔ کرخه و محصول آن غلات ، صیفی ، سبزی ، هندوانه و سیب زمینی و شغل اهالی زراعت و گله داری است . راه شوسه دارد و دارای دبستان است . ساکنین از طایفه ٔ بنی طرب می باشند.قصر شیخ خزعل در این آبادی است که فعلاً در اختیار اداره کشاورزی است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 6).