معنی کلمه کاروانسرای پایی.. در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کاروانسرای پایین . [ کارْ / رِ س َ ی ِ ](اِخ ) دهی از دهستان آب سرده ٔ بخش چقلوندی شهرستان خرم آباد 21هزارگزی شمال خاوری چقلوندی ، کنار باختری اتومبیل رو چقلوندی به بروجرد. تپه ماهور و سردسیر مالاریائی و دارای 60 تن سکنه است آب آن از سراب قلعه تخت تأمین می شود. محصول آن غلات و تریاک وصیفی و لبنیات و پشم است . شغل اهالی زراعت و گله داری میباشد. راه اتومبیل رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).