معنی کلمه رابلة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رابلة. [ ب ِ ل َ ] (ع اِ) گرداگرد پستان . (منتهی الارب ).