معنی کلمه مدیق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مدیق . [ م ُ دَ ] (ع اِ مصغر) هاون خرد و کوچک . (ناظم الاطباء). تصغیر مدقة است به معنی کوبه . (از منتهی الارب ). رجوع به مِدَقَّة شود.