معنی کلمه علی مازندرانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
علی مازندرانی . [ ع َ ی ِ زَ دَ ] (اِخ ) ابن فاضل مازندرانی . ملقب به زین الدین . وی در حدود سال 699 هَ . ق . در قید حیات بود. او راست : 1- القوائد الشمسیة. 2- قصة الجزیرة الخضراء. (از معجم المؤلفین ).