معنی کلمه کورسر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کورسر. [ س َ] (اِخ ) دهی از بخش قصرقند شهرستان چاه بهار است و 350 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).