معنی کلمه جامه ٔ عیدی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جامه ٔ عیدی . [ م َ / م ِ ی ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) کنایه از گلها و شکوفه های بهاری .

در اصطلاحات جامه ٔ سرخ : جامه ٔ عیدی خصمت چو مصیبت زدگان شبه گون تارتر از زلف شب هجران باد. طالب آملی (از بهار عجم ) (از آنندراج ).