معنی کلمه تلمج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تلمج . [ ت َ ل َم ْ م ُ ] (ع مص ) ناشتا شکستن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).

تلمظ. (تاج المصادر بیهقی ). لب لیسیدن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). رجوع به تلمظ شود.