معنی کلمه واغر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
واغر. [ غ ِ ] (ع ص ) خشمناک . (آنندراج ). آن که سینه ٔ وی پر از خشم و کینه باشد. (ناظم الاطباء).