معنی کلمه خورشیدچتر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خورشیدچتر. [ خوَرْ / خُرْچ َ ] (ص مرکب ) آنکه خورشید چتر و علامت اوست . کنایه از عالی رتبه : خسرو خورشیدچتر آنکه ز کلک و کفش پرچم شب یافت رنگ رایت صبح انتصاب . خاقانی . در جهان تا سایه و خورشید را باشد نشان سایه ٔ خورشیدچترت در جهان پاینده باد. خواجه جمال سلمان (از آنندراج ).