معنی کلمه قاصده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاصده . [ ص ِ دَ ] (ع ص ) مؤنث قاصد.

نرم و آسان سیر: بیننا و بین الماء لیلة قاصدة؛ مابین ما و آب شبی نرم و آسان سیر بی رنج و مشقت فاصله است . (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ).