معنی کلمه کورب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کورب . [ ک َ / کُو رَ ] (اِ) معرب آن جورب است . (المعرب جوالیقی ). رجوع به جورب ، گورب و جوراب شود.