معنی کلمه ثأج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثأج . [ ث َءْج ْ ] (ع مص ) بانگ کردن گوسپند.