معنی کلمه ضوضاة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضوضاة. [ ض َ ] (ع اِ) شورو بانگ و فریاد. (منتهی الارب ). هیاهو. چنگ و چلپ .