معنی کلمه ذنین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذنین . [ ذَ ] (ع اِ) ذُنان . آب بینی چون تنک بود. ج ، ذُنُن . (مهذب الاسماء). آب بینی تُنُک یا آب بینی روان یا عام است .