معنی کلمه حمران در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حمران . [ ح ُ ] (ع ص ) حُمر. ج ِ احمر. سرخ رنگ ها.

مردان بی سلاح در جنگ . (منتهی الارب ).