معنی کلمه چاه کفتری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چاه کفتری . [ ک َ ت َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان فریمان بخش فریمان شهرستان مشهد که در 12 هزارگزی شمال خاوری فریمان و 5 هزارگزی خاور شوسه ٔ قدیمی مشهد به تربت جام واقع شده . کوهپایه و سردسیر است و 236 تن سکنه دارد.آبش از قنات ، محصولش غلات و بنشن ، شغل اهالی زراعت وراهش مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).