معنی کلمه علی قنالی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
علی قنالی . [ ع َ ی ِ ق َ ] (اِخ ) (مولی ...) ابن اسرافیل قنالی زاده . وی در سال 918 هَ . ق . در قصبه ٔ اسبارة از استان حمید متولدشد. و در 979 هَ . ق . درگذشت . او راست : رساله ٔ سیفیه . (از معجم المؤلفین از شذرات الذهب ج 8 ص 388).