معنی کلمه حمدونه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حمدونه . [ ح َ ن َ ] (ع اِ) میمون و آن جانوری است شبیه به انسان و بعربی قرد خوانند. (آنندراج ) (منتهی الارب ) : موش وبقر و پلنگ و خرگوش بکار زین چار که بگذری نهنگ آید و مار و آنگاه به اسب و گوسفند است شمار حمدونه و مرغ و سگ و خوک آخرکار. ؟