معنی کلمه یربا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یربا. [ ی َ ] (اِ) ایریغارون . (یادداشت مؤلف ). رجوع به ایریغارون شود.