معنی کلمه تلخان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تلخان . [ ت َ ] (اِ) پِست . سویق . (بحر الجواهر، یادداشت بخط مرحوم دهخدا).