معنی کلمه ثنیةالرکاب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثنیةالرکاب . [ ث َ نی ی َ تُرْ رِ ] (اِخ ) عقبه ای است در دو فرسخی نهاوند که سواران مسملین در آنجا ازدحام کردند. (مراصد الاطلاع ).