معنی کلمه طبطبة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طبطبة. [ طَ طَ ب َ ] (ع اِ) بانگ وآواز تلاطم سیل . (منتهی الارب ). آواز آب . آواز موج زدن سیل . (منتخب اللغات ). بانگ آب . (مهذب الاسماء).

حکایت بانگ سیل .

آواز پای وقت دویدن .

آواز تازیانه . (منتهی الارب ).