معنی کلمه تلخ رود در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تلخ رود. [ ت َ ] (اِخ ) آجی چای . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به آجی چای شود.