معنی کلمه نورالدین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نورالدین . [ رُدْ دی ] (اِخ ) علی بن داودبن سلیمان جوهری مصری ، ملقب به نورالدین . رجوع به علی جوهری شود.