معنی کلمه نورالدین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نورالدین . [ رِدْ دی ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان بیرم بخش گاوبندی شهرستان لار. رجوع به فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7 ص 236 شود.