معنی کلمه قاص در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاص . [ قاص ص ] (ع ص ) نسبت است به قص و موعظه و جماعتی به این عنوان مشهورند. (الانساب سمعانی ).