معنی کلمه تلحیج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تلحیج . [ ت َ ] (ع مص ) درهم کردن و آمیختن خبری را و آشکار کردن خلاف آنکه در دل است . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).