معنی کلمه مدفق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مدفق . [ م ُ دَف ْ ف ِ ] (ع ص ) بسیارریزنده . (آنندراج ). کسی که دستهای وی بی پروا عطا می کند و می بخشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به تدفیق شود.