معنی کلمه خودشناسی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خودشناسی . [ خوَدْ / خُدْ ش ِ ] (حامص مرکب ) اطلاع بر خود. شناخت خود. عارف بنفس خود : خودشناسی را مایه ٔ بزرگ دان . (خواجه عبداﷲ انصاری ). - امثال : خودشناسی خداشناسی است ، نظیر: من عرف نفسه فقد عرف ربه .