معنی کلمه مأفون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مأفون . [ م َءْ ] (ع ص ) ضعیف رأی و عقل .

تکلف کننده در مدح خود به چیزی که نداشته باشد. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).

چهارمغز ردی ٔ و فاسد. (منتهی الارب ) (آنندراج ). گردوی ردی ٔ و فاسد. (ناظم الاطباء).

طعام که خوش نماید و خیر در آن نباشد. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد).