معنی کلمه بستیغی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بستیغی . [ ب ِ / ب َ ] (اِخ ) ابوالحسن علی بن احمد بستیغی برادر ابوسعد... وی نیز محدث بود. (از معجم البلدان ).