معنی کلمه واضع چهارکتاب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
واضع چهارکتاب . [ ض ِ ع ِ چ َ ک ِ ] (اِخ ) حق تعالی که تورات بر موسی علیه السلام و زبور بر داود علیه السلام و انجیل بر عیسی (ع ) و قرآن بر محمد مصطفی صلی اﷲ علیه و آله و سلم نازل ساخت . (غیاث اللغات ) (آنندراج ).