معنی کلمه غذامس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غذامس . [ غ ُ/ غ َ م ِ ] (اِخ ) غدامس . شهری است به مغرب مایل به بلاد زنگیان . (منتهی الارب ). نام شهری به مغرب که جلود غدامسیه منسوب به این شهر است . رجوع به غدامس شود.