معنی کلمه ضوت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضوت . [ ض َ ] (اِخ ) موضعی است . (معجم البلدان ).