معنی کلمه دوبران در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دوبران . [ دُ ب ُ ] (اِخ ) دهی است از بخش داراب شهرستان فسا. با 239 تن سکنه . آب آن از چاه است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).