معنی کلمه نوده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نوده . [ ن َ دِه ْ ] (اِخ )دهی است از دهستان کلیجان رستاق بخش مرکزی شهرستان ساری ، در 23 هزارگزی جنوب ساری و یک هزارگزی مغرب رودخانه ٔ تجن ، در منطقه ٔ جنگلی و کوهستانی مرطوب معتدل هوائی واقع است و 250 تن سکنه دارد. آبش از چشمه و رودخانه ٔ تجن ، محصولش برنج و غلات و میوه های جنگلی ، شغل مردمش زراعت است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).