معنی کلمه یراسه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یراسه . [ ی َ س َ / س ِ ] (اِ) خفاش و شب پره و یرسقی ویرسه . (ناظم الاطباء). و رجوع به خفاش و شب پره شود.