معنی کلمه ضؤب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضؤب . [ ض ُءْب ْ ] (ع مص ) پنهان گردیدن .

فریب دادن دشمن را. (منتهی الارب ).